Munkatársaink

 

Tanszékvezető

 

oktatott tantárgyak és kurzusok:

dr. Boromisza Zsombor

mb. tanszékvezető egyetemi docens
 

MSc: Települési környezetvédelem, Diplomatervezés konzultáció, Táj- és természetvédelem (Településmérnök), BSc: Tájrehabilitáció 2., Környezetvédelem 1-2., Szakdolgozat készítés, C: Management of lakes, Környezeti nevelés

Titkárság

 
 
 
 

Moór Edit

igazgatási ügyintéző
I. emelet
Tel: 305 7383
Fax: 305 7383
 
 
 

Oktatók

 
 
 

dr. Illyés Zsuzsanna

egyetemi docens, MSc szakvezető
illyes.zsuzsanna@tajk.szie.hu
 

Települési táj- és örökségvédelem MSc, Diplomatéma választás MSc, Diplomatervezés konzultáció MSc, Tájvédelem, Tájtörténet, Tájvédelem és Tájrendezés, Szakdolgozat készítés

Gergely Attila

mesteroktató
 
 
Természetvédelem, Tájrehabilitáció, Élőhelytérképezés, Tájvédelmi terepgyakorlatok, Introduction to the vegetation of Hungary (Erasmus)

Hubayné dr. Horváth Nóra Krisztina

egyetemi docens
Tel: +361 305 7287
 
fogadó óra: csütörtök 13:45-15:45
Tájbaillesztés, tájképi strukturák; Tájvédelem; Települési táj- és örökségvédelem; Diplomatervezés; Szakmai gyakorlat, Szakdolgozat készítés, Tájépítés- és fenntartás 
 

Földi Zsófia

egyetemi tanársegéd
 
fogadó óra: kedd 12:00-14:00
 
 
Tájvédelem 1-2, Környezeti nevelés, Környezetvédelem 2, Tájépítés és -fenntartás, Településszegélyek tájépítészeti szempontú értékelése, Szakdolgozat készítés

Sándor Gábor

egyetemi tanársegéd
 
fogadó óra: szerda 13:00-15:00
 
Magyarország tájföldrajza, Településföldrajz,Terepi Talajvizsgálatok; Tájrehabilitáció 2; Tájépítés-és fenntartás,
Kutatási téma: Városi talajok

Módosné Bugyi Ildikó

mesteroktató
 
fogadó óra: kedd 12:00-14:00
 
Természetvédelem BSc,  Tájrehabilitáció 1-2 BSc, Tájrehabilitáció 1-2 MSc, Települési táj és örökségvédelem, Tájépítés és -fenntartás, Számítógépes tervezésgrafika (fakultáció), Szakdolgozat készítés, Diplomatervezés konzultáció, Útkörnyezet tájrehabilitációja (fakultáció), Bányák tájrehabilitációja (fakultáció)

Nádasy László

egyetemi tanársegéd
Nadasy.Laszlo.Zoltan@tajk.szie.hu
 
fogadó óra: csütörtök 13:00-15:00
 
Dendrológia és dísznövény ismeret 1-2.,Természetvédelem, Természetvédelmi kezelés, Tájépítés és -fenntartás, Szakdolgozat készítés, Diplomatervezés konzultáció, Vadon élő dísznövények 1. (fakultáció), 
kutatási téma: Települési faegyedek területi alapú relatív értékességének vizsgálata

Nyugdíjas oktatók

 
 

dr. Csima Péter

ny. egyetemi tanár
csimapeter1()gmail.com
 
 

PhD hallgatók

 
 
 

Vaszócsik Vilja

PhD hallgató
 
vaszocsikvilja()lltk.hu
 
kutatási téma: Magyarországi területi döntéstámogató modellezési lehetőségek kutatása, az országos tájhasználat-változási folyamatok és azok törvényszerűségeinek elemzésével

Jákli Eszter

PhD hallgató
 
kutatási téma: A természetvédelmi bemutatás, környezeti tudatformálás és nevelés tájépítészeti lehetőségeinek vizsgálata városi környezetben.

Albicz Kinga

PhD hallgató
 
kutatási téma: Települési tér növekedés következtében bekövetkező mezőgazdasági területvesztés tájvédelmi értékelése hazánkban

Varga Dalma Erzsébet

PhD hallgató
 
fogadó óra: szerda 14:00-16:00
 
kutatási téma: A zöldinfrastruktúra fejlesztés és a belvízhasznosítás összefüggéseinek elemzése, a belvízjárta területek tájhasznosításának optimalizálása tájépítészeti eszközökkel

Cai Xuecheng 

PhD hallgató

  kutatási téma: Vízfolyás rehabilitáció tájesztétikai hatásainak értékelése/Assessment of the environmental and visual impact of ecotourism projects

 

2019. tavaszi félév tantárgyai

 

 

Előző félév tárgyai6TTKTVTTOVNM
Települési táj- és örökségvédelem
6TVDTVANM
Diplomatéma választás
6TVTINM
TájbaillesztésE
6TV62TR2NM
Tájrehabilitáció
6TVDIPT2BNM
Diplomatervezés 2 B /1
6TVDTSZNM
Diplomatervezés szeminárium "B"
6TVSZGYAKBNM
Szakmai gyakorlat B MSc
6KPTKE2TKM
Tájvédelem és Tájrendezés 2.
6TV62NATE1B
Természetvédelem
6TV62NAKV1B
Környezetvédelem 1
6TV63NASZD1B
Szakdolgozatkészítés B1
6TV62TAJVED1NB
Tájvédelem 1
6TV62TAJREHAB1NB
Tájrehabilitáció 1 
6TVGYAKNB
Szakmai gyakorlat / B szak
STKTV323CXN
Terepi élőhelyismereti gyakorlatok
STKTV329CXN
Tájépítészeti tervezésgrafika-CorelDraw 
6TVTFSBCXN
Természetföldrajzi séták Budapesten
6TVTTSZECXN
Településszegélyek tájépítészeti szempontú értékelése
6TVTEPKCXN
Tájépítészet és kommunikáció
6TVTTECXN
Tőzegbányatavak természeti értékei
6TVTOTMCXN
Táji örökség terepi megfigyelése
6TV62NATE1B
BSC1B Természetvédelmi műhely T1 
6TVTAJVED1NB
BSC3B Tájvédelmi műhely  /T1
6TTKTVTTOVNM
MSC2B Települési táj- és örökségvédelem T1
6TVTINM
MSC4B T1 Tájbaillesztés
6DD02NA201B
Dendrológia és dísznövény ism. 1.
6TFTKVNM
Települési környezetvédelem
6TV62LAK02B
Tájvédelem (Zenta)
 
Városi kertészkedés alapjai
6TVSLDPMLA
Sustainable Landscape Design and Planning
 
Planting design in landscape renewal projects
6TKTVLCSCXN
Landscape Character Studies
6TLPMPDMLA
Planting materials and planting design

 

Tantárgy kódja Neve
6DIPLKONZBNM Diplomatervezés szeminárium B
6DIPLTERV2BNM Diplomatervezés 2B
6KPTKE2TKM Tájvédelem és tájrendezés 2
6TKTVLCSCXN Landscape Character Studies
6TKTVTTOVNM Települési táj- és örökségvédelem
6TV62DTKBNM Diplomatervezés konzultáció B
6TV62LAK02B Tájvédelem
6TV62LPCXN Management of Lakes
6TV62NAKV1B Környezetvédelem 1
6TV62NASZD1B Szakdolgozatkészítés BB1
6TV62NASZD2B Szakdolgozatkészítés BB2
6TV62NATE1B Természetvédelem
6TV62TAJREHAB1NB Tájrehabilitáció 1
6TV62TAJVED1NB Tájvédelem 1
6TV62TAVNM Tájvédelem
6TV62TR1NM Tájrehabilitáció 1
6TVDTVNM Diplomatéma választás
6TVGYAKNB Szakmai gyakorlat / B szak
6TVKONNM Környezeti nevelés
6TVMTCXN Madarak és tájépítészet
6TVMUPDERASM Marketing Based Urban Planning and Development
6TVSLDPMLA Sustainable Landscape Design and Planning
6TVSZAKDNB Szakdolgozat/B
6TVTDMCXN Területi döntéstámogató modellező rendszer alkalmazása
6TVTEKITASZCXN Termékvezetékek kialakításának tájvédelmi szempontjai
6TVTNCXN Tájépítészet Németországban
6TVTRHABNM Tájrehabilitáció
6TVTTOVNM Települési táj- és örökségvédelem
6TVTTSZECXN Településszegélyek tájépítészeti szempontú értékelése
6TVTTTSNM Tájbaillesztés, tájképi struktúrák
6TVTTVNB Terepi talajvizsgálatok
6TVUKTRCXN Útkörnyezet tájrehabilitációja
STKTV323CXN Terepi élőhely-ismereti gyakorlatok
STKTV329CXN Számítógépes tervezésgrafika-Corel Draw
 

 

fogadó óra: kedd 12:00-14:00